Lekarz

Dominika Wdowiarz

logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, afazją, dysleksją. Podczas zajęć dbam o atmosferę pełną wsparcia, akceptacji i zaufania, by każde dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach. Indywidualnie podchodzę do każdego pacjenta. W swojej pracy chcę wyjść naprzeciw problemom językowym i rozwojowym pacjentów.

Zakres usług

  • diagnoza logopedyczna
  • terapia wad wymowy
  • terapia miofunkcjonalna
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania