avatar pani dr 10

Elżbieta Chmiel

fizjoterapeuta dziecięcy

Jestem magistrem  pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej, fizjoterapeutą, terapeutą Terapii Taktylnej i Terapii Integracji Odruchów a także  Instruktorem  rekreacji ruchowej – specjalność: pływanie, Międzynarodowym Instruktorem Koncepcji Halliwick, Międzynarodowym Terapeuta WATSU.

Ukończyłam wiele kursów rozwijających umiejętności pracy z potrzebującym człowiekiem. W kręgu moich zainteresowań jest Trening Umiejętności Prospołecznych, komunikacja alternatywna ale także Terapia Czaszkowo- Krzyżowa oraz diagnoza zwłaszcza małych dzieci.

Na co dzień pracuję z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres kompetencji:

  • podstawy prawidłowej pielęgnacji dziecka
  • sprawdzenie na poziomie taktylnym
  • sprawdzenie stopnia integracji odruchów