Marta Kopańska

dr n. biol. Marta Kopańska

neurobiolog, specjalista psychologii klinicznej, oligofrenopedagog, diagnosta QEEG, terapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia

Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, którą ukończyłam w 2008 roku.

W 2016 r., na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, obroniłam tytuł doktora nauk biologicznych z zakresu wiedzy dotyczącej toksykologii i wpływu substancji toksycznych na układ cholinergiczny i ogólnie układ nerwowy.

Od 2015 r. jestem zatrudniona w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie od 2018r. jestem adiunktem badawczo-dydaktycznym.

W latach 2018-2022, kształciłam się w kierunku diagnostyki obrazowej mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem EEG i QEEG. Uzyskałam tytuł diagnosty QEEG i terapeuty EEG Biofeedback I i II stopnia.

Ukończyłam liczne studia podyplomowe, poszerzające moją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Jestem także oligofrenopedagogiem i psychologiem klinicznym.

Stale poszerzam swoją wiedzę w zakresie neurofizjologii, neurobiologii, diagnostyki EEG, psychologii i psychiatrii, biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach z tych dziedzin.

Zakres działalności

  • diagnostyka ilościowej elektroencefalografii QEEG
  • zindywidualizowana terapia EEG Biofeedback
  • pomoc psychologiczna w różnych typach zaburzeń
  • specjalistyczna pomoc pedagogiczna w trudnościach w nauce, zaburzeniach zachowania i uzależnieniach od nowoczesnych technologii