Punkt pobrań w poniedziałki i środy od 8:00 do 11:00.

Lekarze Rodzinni (POZ)

Zakres Usług Medycznych

  • Profilaktyka chorób
  • Profilaktyka chorób układu krążenia
  • Udzielanie porad w leczeniu schorzeń
  • Diagnostyka laboratoryjna oraz diagnostyka obrazowa i nieobrazowa
  • Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • Orzekanie o stanie zdrowia
  • Kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne
  • Kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  • Szczepienia ochronne

Zobacz Także