Rejestracja Telefoniczna

+48 17 230 43 18 +48 17 230 43 28

Fizjoterpeuci

Zakres Usług

 • Terapia NDT-Bobath
 • Terapia taktylna
 • Terapia Integracji Odruchów

Metoda Ndt bobath stosowana jest w celu stymulacji harmonijnego rozwoju dziecka. Jest jedną z metod terapeutycznych dzieci i niemowląt. Stosuje się ją gdy rozwój psychoruchowy jest opóźniony lub nieharmonijny,w przypadku gdy układ nerwowy został uszkodzony,w sytuacji nieprawidłowego napięcia mięśniowego,w asymetrii ułożeniowej i funkcjonalnej,w chorobach genetycznych i u dzieci przedwcześnie urodzonych.

Ćwiczenia mają na celu wspomaganie zaburzonego rozwoju dziecka umożliwiając kształtowanie prawidłowych wzorców za pomocą różnego rodzaju wspomagań.

Terapia taktylna jest rodzajem masażu, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

Terapia Integracji Odruchów ma na celu zintegrowanie przetrwałych odruchów niemowlęcych. Polega ona na wykonywaniu przez dziecka we współpracy z terapeutą odpowiednich ćwiczeń ruchowych, uruchamiających określone partie mięśni, ćwiczeniach izometrycznych oraz masażu.

Konsekwencje niezintegrowanych przykładowych odruchów:

 • asymetryczny toniczny odruch szyi -ATOS
 • zachwiania równowagi przy ruchach głowy w którąkolwiek ze stron
 • ruchy jednostronne zamiast naprzemiennych co powoduje opóźnienie raczkowania i przeszkadza w nauce chodzenia
 • trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała
 • słabo rozwinięte ruchy wodzenia wzrokiem
 • nieustalona lateralizacja
 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego
 • trudności z opanowaniem ortografii i gramatyki
 • trudności z wyrażaniem myśli pisemnie

Zobacz Także