Magdalena Michna 01

Magdalena Michna

logopeda

Jestem logopedą, pedagogiem oraz certyfikowanym terapeutą ręki I-go stopnia. Aktualnie jestem w trakcie studiów specjalizacyjnych z “Neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii” na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Prowadzę terapię dla osób z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji, a praca logopedyczna jest moją pasją.

Zakres diagnozy i terapii logopedycznej obejmuje

 • opóźnienia rozwoju mowy,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • pacjentów o obniżonych możliwościach intelektualnych,
 • wady wymowy,
 • wady twarzoczaszki,
 • pacjentów z niedosłuchem,
 • pacjentów z dyzartią,
 • pacjentów z afazją,
 • pacjentów z niepłynnością mowy,
 • wczesną interwencję logopedyczną,
 • dzieci z potrzebą zajęć korekcyjnych w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • masaż logopedyczny,
 • pacjentów po uszkodzeniach mózgu,
 • pacjentów z zaburzeniami mowy na tle emocjonalnym,
 • całościową terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży,
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców,
 • konsultacje dla logopedów, nauczycieli, pedagogów i studentów.